Ugglapraktiken 08-642 51 62
Lisa Uggla - 070-202 03 04
Patienter sida vid sida

Vi studenter fick direkt kasta oss in i verkligheten på akupunkturklinikens sal 9. Något av det första som slog mig var den”kollektiva” atmosfären på behandlingsrummet. En stor kontrast till vad man är van vid hemma. Rummet var c a 15 kvadratmeter, och innehöll 5 patientbritsar samt ett bord med stolar. Här behandlades patienterna sida vid sida samtidigt som doktorn tog upp en ny patients diagnos vid bordet. Rummet fungerade även som väntrum, fikarum osv. Allt i behandlingsväg skedde inför öppen ridå, en faktum som ingen reagerade på. Att komma till doktorn, berätta om sina problem och få behandling var inget som krävde något större hemlighetsmakeri.

Aha – det stämmer!

Den första patienten vi introducerades för var en 28 årig man med kronisk magkatarr samt insomnia (insomningssvårigheter). När dr Wang delgav oss patientens sjukdomshistoria, kom en angenäm ahaupplevelse över mig. Doktorn använde sig nämligen (naturligtvis) av samma terminologi som vi lärt oss under tre års studier. Plötsligt blev alla sjukdomssyndrom, diagnoser, behandlingsprinciper mm bekräftade. För visst hade det emellanåt varit svårt att ta in allt man lärt sig utan att alltid kunna placera in det i ett praktiskt sammanhang. Återigen kommer jag tillbaka till de stora skillnaderna i att se på och uttrycka sig om människokroppen i TCM resp i väst. Att just den här patienten med magkatarr led brist på Mjältens Qi säger inte så mycket, eftersom:

1. Mjälten har andra uppgifter i kinesisk medicin än i västerländsk. (Detta gäller alla organ, de man ofta talar om i TCM är de så kallade Yin-organen Hjärta, Njure, Lever, Mjälte, Lunga).

2. Livsenergin Qi finns ej i västerländsk medicin. I TCM är det Qi som upprätthåller hela systemet människokroppen. Är Qi i obalans så gäller det att återställa balansen för att patienten skall må bra.

Dessa faktum gör det svårt att beskriva sjukdomarna i TCM-termer för personer som inte är familjära med TCM och dess terminologi. Jag skall dock ta upp några exempel på intressanta patientfall och förklara dessa så tydligt som möjligt. Jag väljer att beskriva dem separat senare.

 

Vidare till del 4